Các điều khoản và điều kiện

Thỏa thuận này áp dụng cho việc bạn sử dụng trang web này. Nếu bạn truy cập và sử dụng trang web này, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý tuân theo các điều khoản sau của thỏa thuận này.

1. Truy cập trang web

Bản quyền của trang web này và tất cả văn bản, đồ họa, hình ảnh, phần mềm và các tài liệu khác trên trang web này thuộc sở hữu của Wenchuan International hoặc người cấp phép của nó.

Thông tin trên trang web này chỉ dành cho mục đích sử dụng của bạn và cho mục đích phi thương mại. Bạn chỉ có thể hiển thị hoặc in các tài liệu trên trang web này vì chúng ở trên màn hình máy tính cho các mục đích trên.

Trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này, bạn không được thay đổi, sửa đổi, sao chép, phân phối hoặc khai thác thương mại bất kỳ tài liệu nào trên trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Wenchuan International.

Bạn có thể sao chép các nhãn hiệu trên vì chúng có trong các tài liệu được tải xuống từ trang web này cho các mục đích trên. Tuy nhiên, các nhãn hiệu trên không được sử dụng, sao chép, thay đổi hoặc xóa theo bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Wenchuan International.

Tên và logo của các công ty khác xuất hiện trên trang web này có thể là thương hiệu của các bên hợp tác, được Wenchuan International sử dụng với sự cho phép của chủ sở hữu.

⋅ 2. Thỏa thuận hoàn chỉnh

Thỏa thuận này chứa thỏa thuận hoàn chỉnh giữa bạn và Wenchuan International về việc bạn truy cập và sử dụng trang web. Wenchuan International có thể thông báo cho bạn bất cứ lúc nào bằng cách đăng phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này trên trang web này và để thay đổi Thỏa thuận này. Do đó, trách nhiệm của bạn là phải xem xét thỏa thuận này thường xuyên. Bằng cách sử dụng trang web này sau khi các thay đổi trên được đăng ký, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý với các thay đổi được đề cập ở trên.

⋅ 3. Thông tin và trang web của các bên hợp tác

Trang web này có thể chứa các tài liệu được sản xuất bởi các bên hợp tác hoặc liên kết đến các trang web khác. Các thông tin và trang web trên được cung cấp bởi các công ty hợp tác và không chịu sự kiểm soát trực tiếp của Wenchuan International. Do đó, Wenchuan International không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với hoạt động hoặc nội dung của bất kỳ thông tin nào nêu trên hoặc các trang web khác của các bên hợp tác (cho dù họ có liên kết đến trang web này hay không). Do đó, nếu bạn đã thiết lập bất kỳ trang web nào khác để liên kết đến trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Wenchuan International, Wenchuan International có quyền yêu cầu bạn xóa nó.

⋅ 4. Trách nhiệm của Wenchuan International

Nếu bạn đăng ký làm khách hàng và chấp nhận các dịch vụ của công ty, bạn phải chấp nhận các điều khoản kinh doanh của công ty. Mối quan hệ của bạn với Wenchuan International và trách nhiệm của Wenchuan International đối với các dịch vụ mà công ty cung cấp cho bạn phải tuân theo các điều khoản kinh doanh. Mặc dù Wenchuan International thường xuyên cập nhật trang web, nhưng điều đó không đảm bảo rằng thông tin hoặc tài liệu trong trang web phản ánh thông tin mới nhất hoặc chính xác hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được liệt kê trên trang web hiện đang hợp lệ. Wenchuan International có thể thay đổi thông tin được đăng trên trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Ngoài mô tả về các dịch vụ được đề cập ở trên, trang web và tất cả phần mềm và thông tin khác trên trang web được cung cấp cho bạn theo "tình trạng hiện tại" và "điều kiện hiện tại", không thể đảm bảo tính chính xác, kịp thời của nó hoặc tính đầy đủ. Tất cả các đại diện và bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay theo cách khác, trong phạm vi được pháp luật cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào liên quan đến tính chính xác, kịp thời, thị trường, sự hài lòng về chất lượng hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc bất kỳ mục đích nào, đều được loại trừ.

Do bạn sử dụng, trì hoãn sử dụng hoặc không thể truy cập trang web này hoặc vì bất kỳ lý do nào khác được kết nối với trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc phụ nào do tải xuống bất kỳ phần mềm nào từ trang web này và bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại, mất dữ liệu, mất thu nhập hoặc lợi nhuận của máy tính, hệ thống máy tính của bộ máy tính, Wenchuan International sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn.

⋅ 5. Thông tin của bạn

Ngoài nghĩa vụ đăng ký là khách hàng của Wenchuan International, bạn đồng ý đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho Wenchuan International là đầy đủ và chính xác theo mức độ hiểu biết và niềm tin của bạn. Bạn đồng ý rằng trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào trong thông tin bạn cung cấp, bạn nên thông báo ngay cho Wenchuan để cập nhật hồ sơ và phản ánh chính xác tình huống mới nhất.

⋅ 6.Thông tin công ty

Wenchuan International CO., LTD.

Trung tâm dịch vụ tài chính Stoney Ground Kingstown St. Vincent và Grenadines

CẢNH BÁO RỦI RO

Giao dịch ký quỹ liên quan đến lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng. Khoản lỗ có thể vượt quá số tiền ký gửi ban đầu nếu các điều kiện giao dịch không thuận lợi. Biến động của giao dịch ký quỹ bị ảnh hưởng bởi nhiều loại toàn cầu các yếu tố, và nhiều yếu tố trong số này rất khó dự đoán. Và sự biến động mạnh mẽ của giá Giao dịch ký quỹ có thể khiến các nhà đầu tư không giải quyết được lãi và lỗ. Mặc dù nhân viên của Wenchuan liên tục chú ý đến các tình huống thị trường, họ không thể đảm bảo bất kỳ sự chính xác nào của dự đoán, cũng không thể họ đảm bảo rằng tổn thất không vượt quá một số tiền nhất định.

1.Wenchuan International Co., Ltd và trang web này không phục vụ công chúng của Hồng Kông Đặc biệt Khu hành chính (HKSAR) và cư dân Hồng Kông. Nội dung web trong trang web này không phù hợp với công chúng ở HKSAR và cư dân Hồng Kông.

2. Bạn không phải là cư dân Hồng Kông và bạn không ở HKSAR khi truy cập trang web này và mở một tài khoản.

3. Cả Wenchuan International Co., Ltd và trang web này đều không đưa ra bất kỳ lời mời chào hay khuyến mãi nào về bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào và không cho ai lời khuyên đầu tư.

WenChuan International reserved all right

Chính sách bảo mật| Các điều khoản và điều kiện|Chủ