MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

1⋅ 1.Lỗi Internet

Do Wenchuan International không thể kiểm soát dung lượng tín hiệu, việc nhận tín hiệu qua Internet và định tuyến phụ thuộc vào cấu trúc của thiết bị của khách hàng hoặc độ tin cậy của kết nối. Wenchuan International không chịu trách nhiệm đối với các lỗi giao tiếp, biến dạng hoặc chậm trễ trong giao dịch trên Internet

2⋅ 2.Rủi ro thị trường và giao dịch trực tuyến

Giao dịch CFD liên quan đến rủi ro đáng kể và không phù hợp với tất cả mọi người. Vui lòng tham khảo điều khoản dịch vụ khách hàng để hiểu rõ chi tiết hơn về rủi ro. Cho dù giao dịch trực tuyến thuận tiện hay hiệu quả đến đâu, điều này không làm giảm rủi ro trong giao dịch CFD.

3.Bảo mật mật khẩu

Khách hàng phải giữ bí mật mật khẩu tài khoản để đảm bảo rằng bên thứ ba không thể truy cập các cơ sở giao dịch. Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các thông tin được gửi qua email và tất cả các thông tin được gửi tới Wenchuan International qua email, bằng lời nói hoặc bằng văn bản, ngay cả khi được cung cấp bởi bên thứ ba, các hướng dẫn này đã được xác thực bằng mật khẩu và số tài khoản của khách hàng, theo nhận định của Wenchuan International, chúng tôi tin rằng những thông tin trên được ủy quyền hợp pháp từ khách hàng. Wenchuan International không chịu trách nhiệm cho các câu hỏi thêm về sự ủy quyền rõ ràng này, cũng không chịu trách nhiệm về hậu quả của hành động hoặc không hành động dựa trên các hướng dẫn hoặc sự cho phép hợp pháp này.

4.Lỗi báo giá

Khi xảy ra một số báo giá hoặc lỗi giá giao dịch, Wenchuan International sẽ không chịu trách nhiệm về lỗi số dư tài khoản. Những lỗi này bao gồm, nhưng không giới hạn với việc: báo giá sai của nhà giao dịch, báo giá thị trường phi quốc tế hoặc bất kỳ lỗi báo giá nào (ví dụ: sự cố phần cứng, phần mềm hoặc mạng hoặc dữ liệu không chính xác do bên thứ ba cung cấp). Wenchuan International không chịu trách nhiệm về số dư tài khoản do lỗi khi đặt lệnh, bạn cần dự trù đủ thời gian để thực hiện lệnh giao dịch và hệ thống sẽ tính toán thời gian ký quỹ yêu cầu. Nếu giá thực hiện của lệnh hoặc cài đặt lệnh quá gần với giá thị trường, thì có thể kích hoạt các lệnh khác (bất kể loại lệnh giao dịch) hoặc đưa ra cảnh báo ký quỹ. Wenchuan International sẽ không chịu trách nhiệm nhắc nhở ký quỹ, số dư tài khoản hoặc vị trí tài khoản do hệ thống không có đủ thời gian để thực hiện các lệnh giao dịch hoặc thực hiện các tính toán. Trong trường hợp có báo giá hoặc lỗi thực thi, Wenchuan International có quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc điều chỉnh nào. Mọi tranh chấp liên quan đến báo giá và lỗi giao dịch chỉ có thể được giải quyết bởi Wenchuan International. Nếu điều này khiến Wenchuan International có bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào, khách hàng đồng ý bồi thường để Wenchuan International không phải chịu thiệt hại.

5⋅ Trao đổi chứng khoán

Internet, sự chậm trễ trực tuyến và lỗi trong báo giá đôi khi khiến các trích dẫn được hiển thị trên Sàn giao dịch quốc tế Wenchuan không phản ánh chính xác giá thị trường theo thời gian thực. "trao đổi chứng khoán" và "cắt giảm ngoại hối", hoặc hành vi thu lợi từ chênh lệch giá do sự chậm trễ kết nối mạng, không thể tồn tại trong thị trường giao dịch trực tiếp nơi khách hàng giao dịch trực tiếp với Wenchuan International. Chúng tôi không cho phép khách hàng thực hiện các hành vi trao đổi chứng khoán như được nêu trên nền tảng giao dịch của công ty. Các giao dịch dựa trên cơ hội chênh lệch giá do độ trễ giá có thể bị hủy. Wenchuan International có quyền thực hiện các thay đổi và điều chỉnh cần thiết đối với các tài khoản liên quan đến các giao dịch nói trên. Wenchuan International có thể, theo quyết định riêng của mình, yêu cầu các nhà giao dịch can thiệp hoặc phê duyệt tất cả các lệnh giao dịch và / hoặc đóng tài khoản của các khách hàng có liên quan. Wenchuan International hoàn toàn có thể tự mình giải quyết các tranh chấp phát sinh từ chênh lệch giá hoặc thao túng giá. Wenchuan International có quyền bãi bỏ việc rút tiền cho đến khi các vấn đề trên có thể được giải quyết. Bất kỳ hành động hoặc nghị quyết nào được nêu ở đây sẽ không gây thiệt hại hoặc khiến Wenchuan International từ bỏ bất kỳ quyền hoặc bồi thường nào đến từ phía khách hàng và các đại lý.

6.Giá, đặt lệnh giao dịch và kiểm soát nền tảng

Wenchuan International nghiêm cấm mọi tài khoản kiểm soát các vấn đề như : giá, lệnh và nền tảng dưới mọi hình thức. Nếu Wenchuan International nghi ngờ rằng bất kỳ tài khoản nào có hành vi thao túng và kiểm soát, thì Wenchuan International có quyền điều tra và xem xét tài khoản đồng thời khấu trừ lợi nhuận kiếm được từ các hoạt động liên quan từ tài khoản bị nghi ngờ. Wenchuan International có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh cần thiết cho các tài khoản liên quan. Đối với các tài khoản bị nghi ngờ tham gia thao túng và kiểm soát, Wenchuan International có thể, theo quyết định riêng của mình, yêu cầu các nhà giao dịch can thiệp, phê duyệt lệnh giao dịch hoặc đóng tài khoản của các khách hàng có liên quan. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ trao đổi chứng khoán và / hoặc thao túng sẽ được xác định bởi Wenchuan International. Wenchuan International có thể, theo quyết định của mình, báo cáo vụ việc cho bất kỳ cơ quan quản lý hoặc thực thi pháp luật có liên quan. Bất kỳ hành động hoặc nghị quyết nào được nêu ở đây đều không miễn trừ hoặc làm giảm quyền hoặc bồi thường của Wenchuan International với khách hàng và các đại lý, tất cả đều được bảo lưu quyền hoặc bồi thường minh bạch.

7. Công bố phá sản

Các giao dịch giữa khách hàng và Wenchuan International không được thực hiện trên các sàn giao dịch. Khi Wenchuan International công bố phá sản, khách hàng có thể không được ưu tiên hoàn trả nếu khách hàng thu hồi được tiền ký quỹ hoặc lợi ích kiếm được trong giao dịch từ Wenchuan International. Nếu không có hoàn trả ưu tiên, khách hàng là chủ nợ không bảo đảm và sẽ chỉ nhận được bồi thường từ các chủ nợ khác sau khi thanh toán các yêu cầu ưu tiên đó.

Thông báo về người giới thiệu

Wenchuan International không giám sát các hoạt động của người giới thiệu và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tuyên bố nào của người giới thiệu. Wenchuan International và người giới thiệu hoàn toàn là hai phía độc lập với nhau. Thỏa thuận trực tiếp giữa Wenchuan International và người giới thiệu không thiết lập một liên doanh hoặc đối tác nào. Người giới thiệu không phải là một đại lý hoặc nhân viên của Wenchuan International.

A.Khách hàng hiểu và đồng ý rằng nếu tài khoản của khách hàng tại Wenchuan International được giới thiệu bởi một người, và người giới thiệu đó có thể lấy thông tin cá nhân của khách hàng và dữ liệu khác về các hoạt động giao dịch của khách hàng trong tài khoản Wenchuan International. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng nếu tài khoản của khách hàng trong Wenchuan International được giới thiệu, người giới thiệu sẽ không sử dụng tài khoản Wenchuan International của khách hàng để thực hiện giao dịch trừ khi khách hàng ủy quyền cho người giới thiệu giao dịch thay mặt khách hàng thông qua thỏa thuận ủy quyền.

B.Vì hệ số rủi ro của giao dịch CFD là rất cao, nên chỉ có các quỹ "rủi ro" thực sự có thể được sử dụng cho các giao dịch đó. Nếu khách hàng không có tiền dư để thua lỗ do rủi ro, khách hàng không nên giao dịch trên thị trường CFD.

C.Khách hàng hiểu rằng người giới thiệu hoặc nhiều bên thứ ba bán hệ thống giao dịch, khóa học, chương trình, nghiên cứu hoặc đề xuất có thể không được quy định bởi các cơ quan chính phủ.

D.Nếu khách hàng được thông báo hoặc tin rằng việc sử dụng bất kỳ hệ thống giao dịch, khóa học, chương trình hoặc nghiên cứu hoặc lời khuyên nào được cung cấp bởi người giới thiệu hoặc bên thứ ba khác sẽ mang lại lợi nhuận giao dịch, khách hàng sẽ xác nhận, đồng ý và hiểu rõ tất cả sự khác biệt trong “thỏa thuận giao dịch”, bao gồm thông qua bất kỳ hệ thống giao dịch nào của bên thứ ba.

CẢNH BÁO RỦI RO

Giao dịch ký quỹ liên quan đến lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng. Khoản lỗ có thể vượt quá số tiền ký gửi ban đầu nếu các điều kiện giao dịch không thuận lợi. Biến động của giao dịch ký quỹ bị ảnh hưởng bởi nhiều loại toàn cầu các yếu tố, và nhiều yếu tố trong số này rất khó dự đoán. Và sự biến động mạnh mẽ của giá Giao dịch ký quỹ có thể khiến các nhà đầu tư không giải quyết được lãi và lỗ. Mặc dù nhân viên của Wenchuan liên tục chú ý đến các tình huống thị trường, họ không thể đảm bảo bất kỳ sự chính xác nào của dự đoán, cũng không thể họ đảm bảo rằng tổn thất không vượt quá một số tiền nhất định.

1.Wenchuan International Co., Ltd và trang web này không phục vụ công chúng của Hồng Kông Đặc biệt Khu hành chính (HKSAR) và cư dân Hồng Kông. Nội dung web trong trang web này không phù hợp với công chúng ở HKSAR và cư dân Hồng Kông.

2. Bạn không phải là cư dân Hồng Kông và bạn không ở HKSAR khi truy cập trang web này và mở một tài khoản.

3. Cả Wenchuan International Co., Ltd và trang web này đều không đưa ra bất kỳ lời mời chào hay khuyến mãi nào về bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào và không cho ai lời khuyên đầu tư.

WenChuan International reserved all right

Chính sách bảo mật| Các điều khoản và điều kiện|Chủ